پیگیری سفارشات
جهت مشاهده اطلاعات سفارش خود کد پیگیری سفارش را وارد نمایید:

با استفاده از این امکان قادر خواهید بود، وضعیت سفارشات خود را مشاهده کنید.

شما همچنین می توانید از قسمت تاریخچه سفارش در حساب کاربری خود,وضعیت سفارش خود را مشاهده نمایید.